กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

September 8, 2016 to September 8, 2016 17:50 PM - 18:30 PM

กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 17.50 – 18.30 น.

ณ ห้อง 503  ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.