ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วิชาสัมมนา 01214597 (ดร.หัชทัย ชาญเลขา)

September 21, 2016 to September 21, 2016 18.00 PM - 20.00PM

หัวข้อ Computational Finance โดย ดร. ชัยกร ยิ่งเสรี
“นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ หน่วยวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม NECTEC”

21-9-59_214597

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.