Monthly Archives: September 2018

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในโครงการ “NII International Internship Program” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2018 ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NII INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM เพื่อไปทำวิจัย ณ National Institute of Informatics (NII) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดโครงการ:...   Read More

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) วันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561    กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561   Schedule for Kasetsart University Commencement 2018   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   หน้าที่ของคณบดี...   Read More

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561  ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (แยก url ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) *ป.ตรี : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php…   **บัณฑิตศึกษา : https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php… ขั้นตอนที่2ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ขั้นตอนที่3พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.