ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ บัดนี้จนถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561
บัดนี้ ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ 


สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  19:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    08:30 – 16:00

 

เอกสารประกอบการสมัคร
Comments are closed.