ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (XE76) และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (XE60)

 

  • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ โครงการฯ จะประกาศรหัสนิสิตและขั้นตอนการรายงานตัวภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

Comments are closed.