เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2)
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2562 – 8 พฤษภาคม 2562 ดังนี้


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่ 

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00
กรอกใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ

  • เปิดรับสมัครเฉพาะ ภาคพิเศษ เท่านั้น

Comments are closed.