กำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2-เพิ่มเติม)

โครงการฯขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ2) โดยมีกำหนดสอบใน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบค่ะ

 

Comments are closed.