เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 – 8 ธันวาคม 2562 ดังนี้


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (ภาคปกติ)

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         (ในเวลาราชการ)

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (ภาคพิเศษ)

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         18:00 –  21:00
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์     09:00 – 16:00

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ (ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ) กรอกใบสมัครออนไลน์ (ภาคพิเศษ)

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00

 

กำหนดการรับสมัคร

 

 

Comments are closed.