เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2564 ดังนี้

 


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ภาคปกติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00

กำหนดการรับสมัคร

 

 

Comments are closed.