ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน

  1. นิสิตลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (@ku.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ https://accounts.ku.ac.th เป็นรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียน และบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) เพื่อใช้กรอกในประวัตินิสิตในขั้นตอนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 
  1. นิสิตกรอกข้อมูลประวัติทางอินเตอร์เน็ต https://www.grad.ku.ac.th/application/reporting/ ตั้งแต่วันที่       1 – 5 มีนาคม 2564 (นิสิตจะต้องกรอกข้อมูลตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย  กรอกข้อมูลให้ครบหมดทุกหัวข้อทะเบียนนิสิต  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  สถานที่ติดต่อ  สถานที่ทำงาน  และผู้ปกครอง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ 

Comments are closed.