เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่3)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 2564

 


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ภาคปกติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 16:30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09:00 – 16:00
การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
  • การชำระเงินค่าสมัครคนละ 600 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
    ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
    ชื่อบัญชี “โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์ cpeg@ku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

 

 

Comments are closed.