เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มกราคม 2565

 


ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ภาคปกติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30 – 16:30
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09:00 – 16:00
การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)


กำหนดการรับสมัคร

 

 

Comments are closed.