รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

โดยโครงการฯจะประกาศขั้นตอนและกำหนดการรายงานตัว และชำระค่าลงทะเบียนภาคต้น 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *