กรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ประธานกรรมการดำเนินงาน

chaiporn.j@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1424

ดร.หัชทัย ชาญเลขา

ดร.หัชทัย ชาญเลขา

กรรมการดำเนินงานและเลขานุการ

fenghtc@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1443

ผศ.ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ

ผศ.ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ

กรรมการดำเนินงาน

plw@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1465

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.