สมัครเข้าเข้าศึกษาต่อ PhD.

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • วันจันทร์ และ วันศุกร์         18:00 –  21:00
  • วันเสาร์  และ วันอาทิตย์     09:00 – 16:00

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ (ภาคพิเศษ)

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00

การส่งเอกสารการสมัคร

  1. อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

การชำระเงินค่าสมัครคนละ 600 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
ชื่อบัญชี “โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์ cpeg@ku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.