สมัครเข้าเข้าศึกษาต่อ PhD.


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง

กรุณาโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
ชื่อบัญชี “โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยแนบหลักฐานการโอนเงินตัวจริงและเอกสารประกอบการสมัครดังที่ระบุข้างต้นและซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (เพื่อที่ทางโครงการฯ จะได้จัดส่งบัตรเข้าห้องสอบกลับถึงตัวท่าน) กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ของโครงการฯ ดังที่ปรากฎด้านล่าง

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

  • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
  • วันเสาร์  – วันอาทิตย์     08:30 – 16:00

อัตราค่าสมัครคนละ 600 บาท

 
 

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.