สมัครเข้าเข้าศึกษาต่อ PhD.

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • วันจันทร์ และ วันศุกร์         18:00 –  21:00
 • วันเสาร์  และ วันอาทิตย์     09:00 – 16:00

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารได้ที่ 

กรอกใบสมัครออนไลน์ (ภาคพิเศษ)

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 02-797-0999 ต่อ 1402 , 1439-40 โทรสาร: 0-2579-2200

ช่วงเวลารับสมัคร

 • วันจันทร์ – วันศุกร์         08:30 –  16:30
 • วันเสาร์  – วันอาทิตย์    09:00 – 16:00

การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

 1. ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
  • ภาคต้น รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • ภาคต้น รอบที่ 2 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
   โครงการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )

การชำระเงินค่าสมัครคนละ 600 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย หมายเลขที่บัญชี 069-2-18234-8
ชื่อบัญชี “โครงการบัณทิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์ cpeg@ku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

อัตราค่าสมัครคนละ 600 บาท

[/alert]
 
 

Comments are closed.

 • Upcoming Events

  No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.