บุคลากร

เบญจมาศ ท้วมบำรุง

เบญจมาศ ท้วมบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengbmt@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1439

สุนันทา ช้างทอง

สุนันทา ช้างทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

fengsntc@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1439

ชัชชฎา นันโต

ชัชชฎา นันโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengcdn@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1440

ประนอม ศิริมังคโล

ประนอม ศิริมังคโล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengpnsl@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1440

จารุวรรณ กันสัตรู

จารุวรรณ กันสัตรู

นักวิชาการเงินและบัญชี

fengjwk@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1402

พิทักษ์ นาคทรงแก้ว

พิทักษ์ นาคทรงแก้ว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

fengptn@ku.ac.th โทร: 027970999 ต่อ 1402

Comments are closed.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.